Makedonya,Stip
+90 (505) 389 44 26
info@sataegitimkoclugu.com

Yurtdışı Öğretmen

Makedonya Üniversite Okumak Makedonya Üniversiteleri ve Makedonya Üniversite Bölümleri

Yurtdışı Öğretmen

Yurtdışı öğretmen terimi pek çok öğretmen için merak edilen ve istenilen bir konudur. Öğretmenlik mesleğine sahip olan insanlar pek yurtdışı öğretmen olmak istemektedirler. Bunun için ayarlanmış ve öğretmenlere sunulan hizmetlerden bu yazımızda sizlere bahsedeceğiz. O halde zaman kaybetmeden yurtdışı öğretmen başlıklı yazımıza başlayalım.

Yurtdışında Öğretmenlik Hakkında Bilgiler

Pek çok insan içinde mesleğini yurtdışında icra etmek çok önemli bir başarı. İnsanlar hem onlara katacakları donanımı hem de yurtdışında öğretmenlik yapmanın getirdiği birçok avantajın olması sebebiyle yurtdışında mesleklerini yapmayı çok istiyorlar. Öğretmenler için de yurtdışında mesleklerini icra etmeleri hayal değil. Bu konuda çeşitli yollar var. Yurtdışı öğretmen kısaca, ülkeler arası anlaşmalar doğrultusunda yurt dışında yaşayan Türk aileler ile kültür birliği kurmak, çocukların Türkçeyi doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Milli Eğitim kadrosunda beş yılını doldurmuş her öğretmen bu görev için başvuru yapabilmektedir. Yurtdışı öğretmen başvuruları2021 yılı için geçmiştir ve maalesef bir sonraki yıl için olan başvuru tarihi ise henüz belli olmuş değil.

Yurtdışında Öğretmenlik Şartları Nelerdir?

Yurtdışı öğretmen yapmak için bazı şartlar mevcut. Bu şartların başında yurtdışında öğretmenlik yapmak isteyen öğretmenin en az 5 yıl kadrolu olarak çalışmış olması gerekiyor. MEB tarafından yayınlanmış olan resmi yazıda başvuru şartları şu şekilde verilmiş durumda;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak

d) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

h) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak

i) Son 10 yılda, uyarma ve kınama cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak

j) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak

k) Daha önce Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak.

Sata Eğitim Koçluğu, konuyla ilgili sizlere en kaliteli hizmeti vermektedir. Bilgi almak için bize ulaşın!

Diğer konular ile ilgili buraya tıklayınız.

İletişim Bilgilerimiz

Çağrı Merkezi: 0850 241 86 16
Whatsapp – Viber Hattı: +389 75 471 995
E-posta: sataegitimkoclugu@gmail.com
Instagram: sataegitim
Facebook: makedonyauniversitekayit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir