Makedonya,Stip
+90 (505) 389 44 26
info@sataegitimkoclugu.com

Yök denklik listesi 2021

Makedonya Üniversite Okumak Makedonya Üniversiteleri ve Makedonya Üniversite Bölümleri

Yök denklik listesi 2021

Yök denklik listesi 2021

Yök denklik listesi 2021 yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalarının eşdeğerlilik işlemine `denklik’ denilmektedir. Diploma Denklik Belgesi, denkliği talep edilen yabancı diplomanın Türkiye’de hangi saha ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir. Yurt dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nde Tanıma, ilgili üniversitenin “önce faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kuruluş şekilde tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları yönünden akredite edilmiş olması ve Kurul yönünden tanınması” şeklinde anlatım edilmiştir. Türkiye’de gün geçtikçe YKS sınavını kazanmak ve dilediğiniz üniversite ve bölüme yerleştirilmek imkanı gün ve gün zorlaşmaya başladı. Bu nedenle sağladığı avantajlardan ötürü yurt dışında ve özellikle yök denklik listesi 2021 deyüksek eğitim görmek isteyenlerin sayısı son zamanlarda artmıştır. Tek koşul eğitim düzeyinizi belgeleyen bir idadi diploması ve lisede görmüş olduğunuz ders notlarına bakılarak dilediğiniz ve hayalini kurduğunuz bölümde okuyabilme şansına sahipsiniz. Başka zorlu şartlar ve gereksiz formaliteler yok.

Kimler yurtdışından denklik alabilir? Denklik konusu ülkemizde sürekli tartışma konusu yapılmaktadır. Fakat gelişmiş ülkelerde de denklik belli usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda ulusal program kazanımlarını karşılamayan programlara denklik verilmemektedir. YÖK Tanıma ve Denklik İşleri Daire Başkanlığı’nca “Diploma ve Derece Denkliğinde Gelişmeler ve Zorluklar” konulu öğrenciler için bilgilendirme broşürü hazırlandı. Buna göre, geçen yıl en fazla denklik verilen bölümler tıp doktorluğu, mimarlık, ilahiyat, eczacılık ve inşaat mühendisliği oldu. Aynı zamanda hukuk, tıp doktorluğu, işletme, inşaat mühendisliği ve mimarlık yök denklik listesi 2021 “sahte belge, yasalara aykırı yatay ve dikey geçiş, yetersiz kalış süresi” gerekçesiyle denklik başvurularında en fazla reddedilen bölümler arasında yer aldı. YÖK eğitim seviyesi hakkında eksiklik tespit edilenlere, objektif kriterler çerçevesinde belirlenen zorunlu başarı şartını yerine getirmedikleri sürece denklik verilmiyor. Ayrıca tıp programlarından mezun olanlara doğrudan denklik verilmediği iddiasının da doğru olmadığını açıkladılar.


Türkiye’deki denklik veren üniversiteler

İstanbul Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi

Sata Eğitim Koçluğu, konuyla ilgili sizlere en kaliteli hizmeti vermektedir. Bilgi almak için bize ulaşın!

İletişim Bilgilerimiz
Whatsapp – Viber Hattı: +389 75 471 995
E-posta: info@sataegitimkoclugu.com
Instagram: sataegitim
Facebook: makedonyauniversitekayit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir